Om oss

Susanne Wiigh-Mäsak

Det finns många sammanhang där vi människor inte vill acceptera givna regler. Att vi har en begränsad tid att vandra i denna värld är en av dem.
Visst är det skönt att se livet som en obegränsad resurs, och att leva livet som om det vore så. Och tänk om det faktiskt är så, att vi är en del av allt levande och endast under en begränsad tid lever i denna vår kropp, vad händer då efter att vi slutat våra dagar?

Vad vår själ anbelangar så finns det sannolikt lika många uppfattningar om den som det finns människor. I det mest privata rummet har nog var och en sin egen personliga uppfattning. Många av de tankar och funderingar som ryms i dessa rum går dock ut på att det finns någon slags fortsättning på livet, även efter att vi givit upp andan. Och ingenting är rätt eller fel i den frågan, det är viktigt att var och en får ha sin tro, ingen har ju tillgång till facit.

Däremot vet vi vad som händer med en kropp som inte längre lever. Här finns det ett facit. Men trots det vill vi inte acceptera de givna reglerna, istället har vi skapat obiologiska rutiner kring vår sista vila. Detta är nu inte helt förvånande mot bakgrund av att de regler och traditioner som vi följer vid en jordbegravning skapades på 1100-talet, och inte har ändrats nämnvärt sedan dess. Se separat text om kistbegravning.

De senaste 900 åren har vi människor dock fått ökade kunskaper som vi borde omsätta i praktiken. Vi vet bland annat vad syre är för något, det viste vi inte på 1100-talet. Vi vet också att om något ska multna och bli mull krävs det syre. Ändå begraver vi våra döda på syrefritt djup utan att reflektera över kopplingen mellan kunskap och tradition, och utsätter därmed de döda kropparna för en förruttnelseprocess. Så har vi ju alltid gjort.

Kremering var ett nytänkande på 1800-talet, sprungen ur den hastiga urbaniseringen och kraven på hygien i de snabbt växande städerna. Men ur biologisk synpunkt är det inget ekologiskt riktigt alternativ, inte heller ur miljösynpunkt. Se separat text om kremering.

Min tanke är att kombinera biologiska kunskaper med ett värdigt och etiskt riktigt sätt att bli ihågkommen av sina anhöriga. Det primära är att efter döden bevaras i organisk form, och att vi begravs ytligt i en levande jord som snabbt omsätter oss till mull.

Jag är medveten om att detta tänkande ställer mycket invant på ända. Vi borde ändå försöka tillägna oss en mer naturlig hållning till våra liv och vår död. Dagens begravningstraditioner för människorna bakom ljuset och låter dem inte känna sig trygga i att döden är en förutsättning för nytt liv.

Ökade insikter om det biologiska kretsloppet ger en större förståelse och respekt för livet på jorden. Och med kunskapen om vad som händer med kroppen efter döden är förhoppningen att människor ska känna en ökad trygghet med sitt fysiska öde. Det kan i sin tur ge större utrymme åt de andliga frågor alla bär inom sig.

Susanne Wiigh-Mäsak

Kontakt

Det går att kontakta Promessa direkt via adressen info@promessa.se.


9

e-post:

info@promessa.se

Adress:

Promessa Organic AB
Lyr-Bö 254
474 96 Nösund
Sverige

Facebook sida:


facebook

Hur kan just jag hjälpa till?

Här har vi, på Promessa, satt samman en liten lista av nyttiga uppgifter, för den som vill hjälpa oss i vårt arbete.
Det är en blandning av små och stora uppgifter, mer eller mindre krävande:

Nr 1. Promessa arbetar, som många säkert redan känner till, mycket aktivt med informationsspridning via
utbildningar, intervjuer, hemsidan och sociala media.
Gilla först och främst denna sida om du inte har gjort det redan, här redovisas nyheter ofta.
Över 3 300 personer gillar redan denna sida: >>Facebook

Nr 2. Bli en Promessavän. Jag är nästan självklart att alla supportar och stödjare vill gå in och visa sitt intresse för vår verksamhet. Som Promessavän får du lite mer kunskap om hur din begravningsavgift används och vad du själv kan och får påverka, när det gäller begravningsform och din egen valfrihet .
Om du inte redan har gjort det, så gör det idag, det kostar ingenting och är helt anonymt. Det är dessutom hur lätt som helst. Vi är redan över 1650 Promessavänner. Vi kan bli hundratusentals: >>Intresseanmälan
Om du redan har gjort detta, så tackar vi dig så hjärtligt. Ditt intresse ger oss en väldigt god hjälp.
Kanske skulle du kunna inspirera fler att göra detsamma. Tack på förhand

Nr 3. Bli en Promessa-Ambassadör. Var med på en av våra kommande utbildningar. Detta är mycket mer krävande än de andra uppgifterna, men förhoppningsvis mycket trevligt. Om du vill veta mer kontakta oss på info@promessa.se

Nr 4. Var så snälla och fortsätt att dela denna länk med era vänner. Mycket enkelt och mycket uppskattat:


Nr 6. Om du vill veta mer om hur man kan ta en mer aktiv del i bolaget Promessa Organic som partner, delägare, medarbetare eller på annat sätt engagera dig, så hör av dig till oss på 0304 20809 eller via e-mail på info@promessa.se.

Om du vill ställa frågor så återkom gärna med en tid för ett samtal. Om du vill använda Skype för en kontakt så är vår Skype-adress promession.

Ett stort och varmt tack till dig som inser att du redan har hjälpt till så mycket du kan <3

Vänliga hälsningar //Susanne

Susanne Wiigh-Mäsak

Press


logo-green-facebook
logo-green-instagram
logo-green-linkedin
logo-green-youtube