Promessas representant i Spanien, Olga Bolart, var inbjuden att delta i ett rundabordssamtal/en presentation om nya ekologiska begravnings- och förbränningsalternativ som anordnades av Funermostra 2021 (Valencia, Spanien).

Olga förklarade ur biologisk synvinkel varför Promessa-metoden är en klimatsmart metod, förutom att den är den enda i världen som gör det möjligt för oss att återgå till den organiskalivscykeln, samt kolets inlagring i jorden.

I Spanien, liksom i vissa amerikanska delstater, ser vi ett behov av att uppdatera begravningslagstiftningen för att ta hänsyn till nya och nödvändiga ekologiska alternativ, som gör det möjligt för begravningsbyråer att erbjuda familjerna miljövänliga begravnings- och förbränningsalternativ.

Dessutom förklarade Olga att Promessa-teamet arbetar med att organisera konceptbeviset (POC). Hon nämnde följande: “Metoden fungerar eftersom den testades för mer än tio år sedan, men nugör vi en videoinspelning, omvittnad av vetenskapsmän, och inför vi ny teknik för att göra den effektivare, för att göra den till en oomtvistad verklighet”.

Olga betonade för sin publik att: “I Promessa är vi 100 procent engagerade i miljön (planeten är inte förhandlingsbar), vi erbjuder en etisk lösning (respekt för människor) och vi tror på öppenhet i processen (allt är baserat på biologiska principer). Vi är stolta över våra principer och mer än 5 000 personer bekräftar i skrift/med underskrift att de ser också så.

 screen-shot-2021-11-17-at-10-51-32