Visste du att promession inte bidrar till någon koldioxid till atmosfären. Genom Promession kommer vi att bidra till processen att kolet går tillbaka till jorden. Detta kommer att bli en av de viktigaste fördelarna med Promession, förutom den goda etiska sidan, den goda arbetsmiljön som skapas och icke förorenande sidan av det. Det kommer inte att bli dyrare! Varför kan vi föra detta till alla delar av världen idag! Vi tror att arbetet ska gå lite fortare. Världens behöver Promession i dag!! Nu Vill du hjälpa oss att få promession till din del av världen?