Promessavänner är sådana som du och jag

Vi är privatpersoner som vill få tillgång till förbättringar inom begravningsområdet.
Promessa arbetar med att få till stånd förbättringar inom både jordbegravning och kremation.
Vi har ett stort stöd hos allmänheten. Vi vet att det finns riktigt många Promessavänner runt om i världen.
Det är bra om vi kan visa det för politiker och beslutsfattare.

Promessa arbetar med att få metoden att bli tillgänglig för alla som efterfrågar den.
Eftersom vi redan är en stor och växande grupp Promessavänner,
så kan vi visa vad vi vill och det kommer att vara till stor hjälp för oss alla.

Map over Promessa Friends Worldwide


logo-green-facebook
logo-green-instagram
logo-green-linkedin
logo-green-youtube