Konceptet med Promession® introducerer en ny tilgang, der giver den fulde respekt for den afdøde, og samtidig giver en løsning til at præsentere problemer i begravelsesbranchen. Både kremering og nedgravning medfører alvorlige miljømæssige konsekvenser, da giftige emissioner frigives i luften, vandet og jorden (fx kviksølv, dioxiner og kuldioxid). Verdenssamfundet er bekymret, og mange lande har håndhævet lovgivning, der sigter mod at reducere emissioner. Promession® hæmmer forurenende stoffer, der kommer ind i luft, jord og vandressourcer med næsten 0% emissioner.