Ekologisk begravning

Promessa utvecklar och erbjuder ett nytt alternativ för omhändertagande av avlidna personer. En miljöanpassad begravningsform som utgår från det biologiska facit en avliden kropp lyder under.

Idén bakom “promession” är att kombinera biologisk kunskap med ett värdigt och etiskt förfarande vid omhändertagande av den avlidna kroppen.

Hur det fungerar

Metoden bakom ekologisk begravning är helt genomlyslig och enkel att ta till sig. Den bygger på en ny kombination av beprövade tekniker som förbereder kroppen för en naturlig förmultning.

Läs mer

Om Promessa

I 20 år utvecklade Susanne Wiigh-Mäsak iden om en ekologisk begravningsform innan den lanserades. Ekologiska, miljömässiga och etiska frågeställningar hämtade sina svar ur biologiska kunskaper och ett etiskt tänkande.

Läs mer

Senaste nytt

Gå in på vår nyhetssida för att följa det som händer med ekologisk begravning runt om i världen.

 

Läs mer

PromessaSoil_BLACK

logo-green-facebook
logo-green-instagram
logo-green-linkedin
logo-green-youtube