Vi är mycket nöjda med att kunna meddela att Promessa har nyligen tecknat avtal med en Promessa Educational partner för Holland!

“Kunskap och förståelse är två av de viktigaste områdena för Promessa i vår process att stödja begravningsbranschen. Det är därför vi har utvecklat vårt Promessa Masterclass- program, där vi föreslår en förbättrad affärsmodell för frågor kring döden och sjukvård-sektorn. Den befintliga branschen kommer att vinna på att erbjuda privatpersoner det de egentligen efterfrågar. Det är också anledningen till att vi letar efter partners som kan hjälpa oss att erbjuda detta program över hela världen, och i Donjah Hartsuijker vi hittade precis vad vi letar efter”, säger Susanne Wiigh-Mäsak, VD för Promessa. “Donjah deltog vid vår första Promessa Masterclass utbildnings förra hösten och vi är mycket tacksamma för att vi lyckats få med henne i vårt team som en Utbildningspartner för Holland.”

“Även om jag är utbildad entreprenör och Ceremoniguide, så innebar Promessas Masterclass-program att jag insåg att det finns så mycket när det gäller frågor kring döden som jag inte visste eller kände till. Ja, jag visste om verksamheten och etiska sidan av saken, men inte de biologiska, miljömässiga och etiska frågor ur ett nytt perspektiv! Efter avslutad utbildning insåg jag att jag ville använda denna nya kunskap och hjälpa till att sprida det den i mitt hemland Holland. Med Promessa känns allting logiskt”, säger Donjah Hartsuijker av Promessa Holland.

Promession är en miljövänlig metod som utvecklats för att ta hand om mänskliga kvarlevor efter döden. Konceptet fokuserar på att låta naturens egen metod för aerob nedbrytning äga rum. Detta undviker produktion av metangas och förorening av grundvattnet, som är miljöproblem med de traditionella begravningarna. För dem som föredrar aska och kremering, har Promessa också utvecklat en grön kremeringsmetod som frigör betydligt mindre föroreningar, som furaner, NOx och dioxiner. Promessa kan också med promession garantera nollutsläpp av kvicksilver, vilket är omöjligt med de befintliga metoderna.

Promessa fortsätter att ta emot intresse från många länder runt om i världen, och vi ser fram emot att presentera fler partners i takt med att de registrerar sig.

Om Promessa:

Promessa är ett svenskt företag som har utvecklat och erbjuder en miljövänliga och ekologiska gravsättning. Namnet på denna metod är promession®. Promession löser de viktiga frågorna kring döden både när det gäller markanvändning och föroreningar av våra vitala resurser; mark, vatten och luft. Privatpersoner runt om i världen inser att Promessa erbjuder viktiga och tilltalande lösningar inom ett område som berör var och en av oss.

www.promessa.se

Om Promessa Holland

Promessa Holland är ett oberoende företag som grundades med uppdrag att öka medvetenheten och utbilda dem som är intresserade  av att införa promession i Holland. VD Donjah Hartsuijker kan nås på +31 (0) 6 11 462 462 och donjah@promessa.se

www.promessa-holland.com

Orange krokus i snö

Vackra orange krokusar i snö