Carina Jonsson är vår senaste Promessa-ambassadör. Carina bor i Sverige och älskar natur och  ekologi. Faktum är att Carina nämnde: ”Jag har ett stort intresse för vår miljö och jag hatar bekämpningsmedel eftersom de förstör allt som är kopplat till vår vackra natur”.

Carina fick höra talas om Promessa för 15 år sedan. Vid den tiden var hon medlem i uppfinnarföreningen GUF (Göteborgs UppfinnareFörening ), där Susanne också var medlem. Susanne pratade inför föreningen om Promessions-metoden och Carina kunde bara tänka sig en sak: “Detta är så rätt och riktigt, det är sättet att göra det på”

carina-jonsson_3

Vid det tillfället var Carina så upptagen med sitt arbete, så hon kunde inte vara engageradd i Promessa-projektet. För ett år sedan skickade hon dock ett e-postmeddelande till Susanne. Hon registrerade sig som Promessa-vän och Susanne nämnde då för henne att om hon ville bli mer involverad, kunde hon bli en Promessa-ambassadör. Efter att Susanne frågat, svarade Carina: ”Ja, det vill jag”.

Carina påbörjade för några månader sedan utbildningen för att bli Promessa ambassadör. Det var en digital utbildning (Promessa Masterclass Education) som anpassades till hennes schema. I Carinas fall tog hon åtta lektioner. Hon var glad att hon fick mycket information att läsa och studera efter varje session. Hon var nöjd med utbildningen, där hon fick möjlighet att lära sig mer om biologi och även hur Promession fungerar rent tekniskt.

Carina har inte haft tid ännu att tänka på hur hon ska agera i sin nya roll, men det som är säkert är att “Jag vill verkligen göra något”, nämnde Carina.

Tack, Carina, för att du bryr dig om naturen och är en del av Promessa-teamet. Vi arbetar tillsammans för att göra jorden till en bättre plats, medelst våra hållbara lösningar. Grattis till din nya titel!

Vill du bli en Promessa-ambassadör?

Att vara en Promessa-ambassadör innebär att du känner dig delaktig i Promessa-projektet, eftersom vi delar samma värderingar och engagemang för naturen. Som Promessa-ambassadör har du en mer aktiv roll och vill hjälpa till att sprida information om Promessions-metoden, eftersom det handlar om hållbarhet, den levande jorden och det ger dig tillfredsställelse i att hjälpa andra att förstå att det finns ett bra val; eftersom våra kroppar kan få lov att i sanning bli en gåva tillbaka till jorden, på riktigt …

Att vara en Promessa-ambassadör är en nyckelroll, och på Promessa tar vi den uppgiften väldigt seriöst. Först måste du undervisas i Promessions-metoden, så att du har tillräcklig teknisk och biologisk kunskap. Efter din utbildning blir du officiellt en Promessa-ambassadör, så att du kan börja göra aktiviteter som kan hjälpa världen att bli mer Promessa tillvänd / the world become Promessa minded”.

Några exempel på dessa åtgärder kan vara: att prata med andra om Promessa-projektet för att öka kunskapen om Promessa, kanske genom att organisera föredrag och marknadsföringsaktiviteter, prata med vänner och familj, introducera Promessa i samband med vissa samhällsaktiviteter etc. I vissa fall, är våra Promessa-ambassadörer individer som planerar att starta ett företag inom denna sektor, för att de vill hjälpa till med att etablera nationella och / eller lokala lagar och författningar, för drift av Promessa-metoden i territoriet. I några fall har vi Promessa-ambassadörer som driver föreningar, där de vill presentera Promession för sina kollegor / vänner, kommunförvaltningen, opinionsledare etc. – alltid med stöd av Promessa, och genom att ha en öppen och samarbetsvillig kommunikationsprocess mellan oss. Är du intresserad? Kontakta oss på info@promessa.se  så ger vi dig mer information.