En av Promessas representanter för USA, Rachel Caldwell intervjuades på TV. Hon förklarade allt arbete som hittills gjorts för att legalisera Promession-metoden i sitt område.