Konceptet Promession® introducerar ett nytt tillvägagångssätt som ger full respekt för den avlidne, och samtidigt ger en lösning för att presentera problem i begravningsbranschen. Både kremering och jordbegravningar innebär allvarliga miljökonsekvenser, eftersom giftiga utsläpp släpps ut i luften, vattnet och jorden (t.ex. kvicksilver, dioxiner och koldioxid). Världssamhället är bekymrat och många länder har infört lagstiftning som syftar till att minska utsläppen. Promession® hindrar föroreningar som kommer in i luft, land och vattenresurser med nästan 0% utsläpp.